Reklamačný poriadok

Reklamácia pri nákupe tovaru z eshopudetskytextilmaznacik.sk

Pokiaľ žiadate o záručnú opravu, zaslite kópiu dokladu o kúpe spolu s popisom problému na našu adresu , Repíková 14/13 Košice-šebastovce 04017 Za opravy, ktoré nie sú kryté zárukou, môžeme požadovať poplatok, ktorého výška je závislá od typu kabelky či iného tovaru. O výške poplatku Vás budeme v predstihu informovať. 


Záruka sa nevzťahuje na:

- akékoľvek poškodenie spôsobené nárazom, mechanickým poškodením alebo neodborným zásahom
- poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania, nedostatočnej starostlivosti o kabelku alebo peňaženku, nárazov, nehôd, bežného používania a zaobchádzania
- nepredložením dokladu o zaplatení
- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
- mechanické poškodenie tovaru
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku
- zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru a so všeobecnými zásadami, bežným používaním tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a nesprávnym používaním tovaru


Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu)

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok: 

- Tovar nesmie byť použitý.
- Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či iným spôsobom znehodnotený.
- Spoločne s vráteným tovarom je potreba zaslať tiež originálny daňový doklad (faktúru), ktorý bol našou spoločnosťou odoslaný po vyexpedovaní objednávky na Vami uvedený e-mail a zároveň bol súčasťou Vami prevzatej zásielky.
- Prepravné spojené so zaslaním tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený (pri strate tovaru a nepoistení zásielky zodpovedá za vzniknutú udalosť len odosielateľ, t.j. spotrebiteľ, ktorý má právo na uplatnenie reklamácie).
- Tovar nesmie byť v žiadnom prípade vrátený na dobierku, zásielka toho typu nemôže byť z našej strany prijatá!! Odporúčame posielať spätné zásielky doporučene na korešpondenčnú adresu (viď “Kontakt “).

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy (preukázané chyby výrobku)

Storno objednávky zo strany kupujúceho v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení, hlavne novely zákona č. č.108/2000 §12 zo dňa 14. septembra 2000, má každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od fyzického prevzatia tovaru. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že práva za zodpovednosť za chyby veci zaniknú, ak nebudú uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok: 

Tovar nesmie byť v žiadnom prípade znehodnotený, či poškodený, len majúci výrobnú chybu zistenú počas bežného používania daného výrobku. Spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať daňový doklad (faktúru), ktorý bol našou spoločnosťou zaslaný po vyexpedovaní objednávky na Vami uvedený email a zároveň bol súčasťou Vami prevzatej zásielky.

Prepravné spojené so zaslaním tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený (pri strate tovaru a nepoistení zásielky zodpovedá za vzniknutú udalosť len odosielateľ, t.j. spotrebiteľ, ktorý má právo na uplatnenie reklamácie).

Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, zásielka tohto typu nemôže byť z našej strany prijatá!! Odporúčame posielať spätné zásielky doporučene na korešpondenčnú adresu (viď “Kontakt “). A to z dôvodu dodržania reklamačných postupov, kedy dochádza k preskúmaniu samotného práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám plnú kúpnu cenu zašleme prevodom na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. V prípade uznanej reklamácie (preukázanie chyby výrobku) je našou stranou hradená celá čiastka vrátane manipulačného poplatku, ktorý vznikol zaslaním daného výrobku kupujúcemu (spotrebiteľovi). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť. 


Adresa pre zaslanie reklamacií :

Detský textil Maznáčik
Repíková 14/13 šebastovce
04017 Košice

*pri odoslaní reklamácie alebo zrušení objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu) treba splniť podmienky bodu 4.0 a bodu 4.2 v obchodných podmienkach pri nesplnení nemusí byť uznananá reklamácia ani zrušenie objednávky.


info@detskytextilmaznacik.sk